Category name:Євлах Олексій

Забудова на схилах Дніпра під вертоліт Януковича

Январь 9, 2016 / Комментарии к записи Забудова на схилах Дніпра під вертоліт Януковича отключены

Київські депутати продовжують роздавати ділянки вздовж Паркової дороги під забудову.
6 червня 2012 року відкрито Центр адміністративно-ділової авіації з вертолітним майданчиком, що може приймати повітряні судна класу Мі-8.

25080657

(далее…)

Олексій Євлах

Октябрь 19, 2015 / Комментарии к записи Олексій Євлах отключены

FILE Ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè Êèåâñîâåòà ïî çåìåëüíûì âîïðîñàì, ãðàäîñòðîåíèþ è àðõèòåêòóðå Àëåêñåé Åâëàõ â Êèåâå, â ÷åòâåðã, 3 àïðåëÿ 2008 ã. 12 èþëÿ 2010 ã. â ÑÌÈ ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ÑÁÓ îáûñêîâ â êàáèíåòàõ Åâëàõà è íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ Êèåâñîâåòà ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è ãðàäîñòðîåíèÿ Ñâåòëàíû Ìàêååâîé. Ïîñëå ÷åãî Åâëàõ è ñåêðåòàðü êîìèññèè Ñåðãåé Êðûì÷àê áûëè çàäåðæàíû. Íî ÿêîáû ïî äîðîãå â ñëåäñòâåííûé èçîëÿòîð ó Åâëàõà ñëó÷èëñÿ ñåðäå÷íûé ïðèñòóï è åãî äîñòàâèëè â áîëüíèöó, ïðèñòàâèâ îõðàíó ñëóæáû áåçîïàñíîñòè.  ñâîþ î÷åðåäü, ÑÁÓ îïðîâåðãàåò ïîäîáíóþ èíôîðìàöèþ. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

Євлах Олексій Юрійович

Депутат Київради-2008 від «Блоку Черновецького».

До Київради-2015 балотується від партії «Наш край» на 73-ому окрузі.

Брав участь у нелегітимних засіданнях Київради у 2013-ому році, підтримував ініціативи Гереги та «Партії регіонів»:

http://kmr.gov.ua/uk/result_golosuvanya?title=&field_start_date_n_h_value[min]&field_start_date_n_h_value[max]&page=4

У 2011-ому році був заарештований у Німеччині згідно з поданням СБУ за розтрату 10 мільйонів гривень:

http://tsn.ua/ukrayina/zatrimaniy-golova-zemelnoyi-komisiyi-kiyivradi-sidit-v-odinochniy-kameri-z-polichkoyu-dlya-knig.html

Брав активну участь у дерибані київської землі та історичних споруд:

http://danevich.kiev.ua/index.php/novini/item/871-%D1%85%D1%82%D0%BE-%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC-%D0%B7-%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%96

Забудова парку «Орлятко»

Октябрь 14, 2015 / Комментарии к записи Забудова парку «Орлятко» отключены

2003 року парк «Орлятко» залишився без фруктових дерев. Нових не посадили.

Що мали мешканці Відрадного:

було

Зате кафе, що з’явилося через 3 роки після того, постійно заважало мешканцям гучною музикою вночі. Пізніше почало розширюватися. У ТОВ «Стріт Геймз» його викупило ТОВ «ТВР Інвест», створене за 8 днів до  угоди. Цікаво, що склад власників обох підприємств має ім’я однієї людини: Ваган Робертович Товмасян. Продав сам собі.

Незважаючи на статус парку як «зеленого насадження загального користування», що виключає будь-яке будівництво на його території, забудовники виконують бажане. У 2008 році ТВР «Інвест» за рішенням Господарського суду отримав у оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,16 га – саме на місці кафе «Томас». За кілька місяців Київрада дозволила там будівництво оздоровчо-розважального комплексу з об’єктами громадського харчування. У листопаді 2010 року Апеляційний господарський суд раптово розірвав договір оренди. У 2011 році в парку почалося будівництво. Менше, ніж за рік, звели чотириповерхову будівлю.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Товмасян має цікаву біографію: був керівником фірми «Рондо 2», що спеціалізувалася на азартних іграх, хоч ліцензій на них ніколи не отримував; на урочистому відкритті офісу Святошинської організації «Партії регіонів» отримав срібний орден «Свобода і честь» (як меценат).

Уже під керівництвом Гереги Київрада узаконила будівництво в парку.

20 вересня 2012 року Київрада ухвалила рішення про надання земельної ділянки компанії «ТВР ІНВЕСТ» «для реконструкції існуючих нежилих приміщень під оздоровчо-розважальний комплекс з об’єктами громадського харчування на бульварі Івана Лепсе, 9-в у Солом’янському районі Києва».

Таким рішенням Київрада дозволила забудову парку «Орлятко». Незважаючи на те, що «працівники ГУ земельних ресурсів…провели обстеження земельної ділянки за адресою: бул. І.Лепсе, 9-в. Обстеженням підтверджено, що на ділянці проводить будівництво чотирьохповерхової споруди невідомого призначення». Будівництво так званого оздоровчо-розважального комплесу на території парку велося протягом тривалого часу. На відстані 10 метрів від дитячого майданчика. Близько 40-50 м від дитячого садка.

стало

За рішення голосували:

Орлятко 1 орлятко 2

Забудова Жукового острову

Октябрь 14, 2015 / Комментарии к записи Забудова Жукового острову отключены

Як виглядав Жуків острів раніше:було

Заказник «Жуків острів», який називають найціннішою природно-заповідною територією м. Києва, депутати Київради своїм рішенням «зменшили» до 196 га замість існуючих 1630 га. Урізали у 8 разів. Вилучену в заказника територію розподілили між двома десятками товариств-забудовників. Однією такою стало ТОВ «АВ-Медгруп», за якою стоїть депутат Київради, 1-й заступник  голови Київського міського відділення «Партії регіонів» Олександр Прогнімак. Серед тих, хто отримав ділянки, наявні імена Дмитра Фірташа та Олександра Богатирьова – сина Раїси Богатирьової.

Хоч прокуратура і протестувала проти цього рішення, Верховний Суд України залишив рішення про зменшення заказника у 9 разів.

стало

Дерибан пов’язують також з фірмою «Зелений порт», 50% якої належить  Павлу Рябікіну. Певний час він був заступником Віталія Кличка. Володіє яхт-клубом «Маячок» (на футбольному полі якого полюбляє грати Сергій Льовочкін), ОАО «Школа капітанів», ОАО «Василь Кісіль та партнери», ОАО «РК Партнери», ОАО «Бонобо», ОАО «Верона-Арт», ОАО «Гестія Рест».

Житлово-будівельний кооператив «Совські ставки», близький йому, та фірма і банк з орбіти Юлії Льовочкіної створили схему, яка має їм допомогти отримати у власність 9 га муніципальної землі Жукового острова.

(Розслідування «Слідство.Інфо» https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=lJq7Vj3TLMw )

Прокуратура пізніше відсудила землю. Але вона закладена в банку «Кліринговий дім». Його співвласницею є та сама Льовочкіна. Після фіктивної іпотечної угоди між банком та ТОВ «Квентал Сервіс» власником спірної землі має стати банк. Як свідчить практика, після такої схеми відсудити ділянку державі не вдасться.

жуків острів

 

Руйнування і забудова стадіону «Старт»

Октябрь 14, 2015 / Комментарии к записи Руйнування і забудова стадіону «Старт» отключены

 

Стадіон «Старт» — причина багатолітньої війни мешканців і забудовника. У 2010 році Київрадою компанії «Голден хаус» було виділено 4,8 га. Мова йде про величезний житлово-офісний комплекс і торгово-розважальні приміщення поруч з футбольним полем. Саме на ньому, за легендою, відбувся «Матч Смерті» між київською командою «Старт» та німцями.

Проект ЖК:

проект

Компанія-забудовник збиралася побудувати новий маленький стадіон, а на місці, що вивільниться – багатоповерхівки. За даними ЗМІ, компанія «Голден Хаус» належить сину екс-прем’єра Миколи Азарова – Олексію Азарову.

Забудова легендарного стадіону викликала хвилю незадоволення. Прокуратура опротестувала рішення Київради. Окружний адмінсуд визнав процедуру незаконною. Київський адмінсуд також підтвердив це рішення. Липень 2013 року приніс звістку про відміну Вищим адміністративним судом України рішень нижчих інстанцій, дозволивши забудову цієї ділянки.

Який вигляд стадіон «Старт» має зараз:

start_stadionpage_pic_51big

Скандальне рішення підтримали:

старт

Будівництво висотки для Д.Табачника на Європейській площі

Октябрь 14, 2015 / Комментарии к записи Будівництво висотки для Д.Табачника на Європейській площі отключены

Ось таке чудовисько в центрі столиці, прямо посеред Європейської площі одобрили депутати Київради:

грааль табачника

Розслідування: http://www.hromadske.tv/politics/-graal—tabachnikiv-khto-khoche-zruinuvati-istoric/

А ось так вони голосували за те, щоб дати українофобу Табачнику заробити на плюндруванню Києва:

грааль табачника картинку полюбеграаль табачника 2

 

Тут ми бачимо таких сумнозвісних депутатів:
Сергій Кримчак

Забудова парку Малишка на м. Дарниця

Октябрь 14, 2015 / Комментарии к записи Забудова парку Малишка на м. Дарниця отключены

Парк Малишка, яким його вже ніхто не бачить:

було

Під новий 2010-й рік ТОВ «Проектна компанія «Ярус» вирубала чималий шмат парку біля м. Дарниця. Загалом знищено більше 100 хвойних дерев. Насправді за вирубкою стоїть компанія «КДД груп», що планує збудувати там торгово-офісний комплекс «Metro City», що повідомляється на сайті компанії. У зв’язку з кризою, можливо, забудовники відстрочили проект і вирішили засипати ділянку щебнем, щоб перетворити колишній парк на базар-гадюшник з МАФів.

стало

Відомий ліс (як частина паркової зони) відносився до історичної пам’ятки «Вовча гора» (тут Нестеров виконував тренувальні польоти у 1907-10 рр.). У цій рекреаційній зоні росли хвойні дерева віком від 50 до 100 років. Забудовник рубав без необхідних державних дозволів.

стало2

Ст.134 Земельного кодексу України передбачає, що земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для продажу суб’єктам підприємницької діяльності, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги), крім викупу ділянок, на яких розташовуються об’єкти нерухомого майна.

Посадові особи Київради підготували проект рішення Київради про продаж земельної ділянки фірмі «Гамі ЛТД», вчинили завідомий підлог, надавши інформацію, що земельна ділянка продається – «для експлуатації та обслуговування торговельних павільйонів». Як видно з фото – ніяких павільйонів нема і не було. За півтора-два тижні до отримання світлин на цьому місці був лише ліс. Це означає, що вказана земельна ділянка могла б бути продана лише з торгів, але чиновники Київради не отримали б хабарів.

 

Збір підписів проти цього рішення та тривалі акції протесту (мітинги та культурні акції) нічого не дали.

За таке рішення голосували:

Парк Малишка

Забудова галявини поблизу метро Осокорки

Октябрь 14, 2015 / Комментарии к записи Забудова галявини поблизу метро Осокорки отключены

Забудовником на скандальній ділянці поруч з м.Осокорки виступила компанія «Скай-Буд ЛТД», засновником якого є Сергій Котвицький (депутат Київради від фракції «Удар-Солідарність»). У компанії зазначають, що усі необхідні дозволи є, незважаючи на протести мешканців, які б хотіли мати там сквер. Громадських слухань проведено не було.

Галявина біля метро до початку будівництва:

до початку

Проект ТРЦ:

проект

Київрада прийняла рішення про надання в оренду підприємству «Скай-Буд ЛТД» 0,77 га землі для будівництва торгово-розважального центру ще в жовтні 2009 року.

Згідно з офіційними даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, засновником ТОВ «Скай-Буд ЛТД» є кіпрська компанія «Леманно лімітед» (хоч минулого року його засновником був ще Котвицький). У партії таку інформацію заперечили.

За галявину біля м.Осокорки відбулося багато сутичок, з численними затриманими та пораненими.

https://www.youtube.com/watch?v=UZSa3qgsljI

Після протестів «Зеленбуд» таки отримав завдання привести територію до ладу. Туди було завезено 240 тонн грунту, було засіяно 30 соток газону та висаджували ялинки, клени та кущі.

осок робота

Результат: 28 травня на пленарному засіданні депутати розірвали договір оренди з ТОВ «Скай-Буд ЛТД» на проспекті Бажана біля м.Осокорки.

А раніше проголосували за забудови галявини:

осокоркиОсокорки 2

Забудова Андріївського узвозу

Октябрь 14, 2015 / Комментарии к записи Забудова Андріївського узвозу отключены

У 2005 році ТОВ «Андріївський Плаза» отримало в оренду земельну ділянку на вул. Фролівській, 9-11 площею 0,98 га в оренду терміном на п’ять років. У 2010 році термін оренди було подовжено на 15 років.

У квітні 2012 року «ЕСТА Холдинг», що входить до групи «СКМ» Ріната Ахметова, зносить 3 історичні будівлі на Андріївському узвозі.

Було:

було

Цієї будівлі вже нема.

Що могло б бути:

могло б бути

Тодішній голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець стверджував, що на місці знесених будинків має бути 10-поверховий готель, деякі будинки будуть зруйновані, у тому числі майстерні Спілки художників України.

Протести:

Активісти руху «Збережи старий Київ» проводили мітинг та приносили будівельне сміття до офісу компанії Ахметова «СКМ».

Розслідування «Радіо Свобода»: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24458227.html

Андріївський узвіз став центром скандалу навіть після «реставрації»: http://24tv.ua/skandal_na_andriyivskomu_uzvozi/tag2638/

Який вигляд Андріївський узвіз має зараз:

За це голосували:

Узвіз Ахметов